O nas


Dnia 21 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa na realizację projektu pt. ,,Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne''.   Ze strony Samorządu Województwa umowę na kwotę 1 498 422,94 zł podpisała Pani Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, w imieniu Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" umowę podpisali Pan Paweł Białecki- Prezes Zarządu i Pan Andrzej Wołczyński - Wiceprezes Zarządu. W ramach projektu w Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu powstała interaktywna placówka dydaktyczna, która korzystała z najnowszych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych.
Prowadzone w niej zajęcia dotyczą rozwijania sprawności w zakresie korzystania ze zdobyczy technologicznych. Obejmują one zarówno umiejętności poruszania się w skomputeryzowanym środowisku edukacyjnym, jak i możliwości ukierunkowania i poszerzania zainteresowań!


28 lutego 2020 r. w Multicentrum Misja Kampinos w Błoniu, Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" obchodziło uroczystość 10-lecia swojej działalności połączoną z otwarciem Multicentrum Misja Kampinos.
W obchodach 10-lecia wzięli udział: Pan Przemysław Kalinka – Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisjii Europejskiej, Pan Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pani Sylwia Maksim-Wójcicka – Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Ksiądz Prałat Tadeusz Jaworski, przedstawiciele gmin należących do Lokalnej Grupy Działania, przedstawiciele Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego, dyrektorzy instytucji, z którymi LGD  współpracuje na co dzień, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Polski, byli i obecni pracownicy biura LGD, Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna oraz członkowie Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem".
Pan Radosław Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich odczytał list od Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika i wręczył dyplomy uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, a także cenny wkład wniesiony w aktywizację społeczności lokalnej oraz  w powstanie Multicentrum Misja Kampinos.


Zarząd Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" w dniu 3 lipca 2020 r. wyodrębnił ze struktur Stowarzyszenia - Multicentrum Misja Kampinos i nadał mu status odrębnej jednostki organizacyjnej o charakterze administracyjnym.


Pracownicy Multicentrum Misja Kampinos podlegają Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - Panu Pawłowi Białeckiemu.


Zapraszam do Multicentrum Misja Kampinos!

Paweł Białecki
Prezes Zarządu


NASI PARTNERZY

logo1logo2logo3logo4logo5logo6logo7logo8logo9logo10logo11logo12logo13logo14logo15logo16logo17logo18logo19logo20logo21logo22logo23logo24logo25logo26logo27logo28logo29logo30
Copyright © 2020
projekt IRN Multimedia oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się